top of page
Search

#תאקסים - השיבה הבייתה


היום נדבר על התאקסים - שלב החזרה הבייתה:

במפגש היום דיברנו על כמה דברים על החזרה משלב השיא בתאקסים, מהאוקטבה, חזרה הבייתה, לצליל הבית, הטוניקה, הקאראר.


אז קודם כל מה אי אפשר?


אי אפשר לחזור הבייתה בקפיצה. לעבור מהשיא של האוקטבה אוקטבה למטה. זו התרסקות. זה לא נעים באוזן ולא נעים בלב. זה כמו סיפור שמישהו שמגיע לשיא הדרמה ואז אומר - ואיכשהו בסוף הכל הסתדר והם חיו בעושר ועוד עד עצם היום הזה. זה לא אמין ולה יפה.


מה כן אפשר לעשות? קודם כל, יש אלמנט מזרחי, משפט סיום שאחרי הסיום. נדמה שכבר נפרדנו אבל זה כמו מישהו שעומד להיפרד ואז מסתובב ואומר שוב, עוד נו משהו אחד ואז נפרד. יש שקוראים לזה קפלה.


איך חוזרים משלב השיא של האוקטבה בתאקסים - חזרה הבייתה? שלושה דרכים שלמדנו ותרגלנו עם גלעד חזן:


א. הצגה נוספת של המקאם - לא בקפיצה אבל בסינקוונצות ובטיולים עדינים להמחיש שוב את הצלילים ואת הפינות של המקאם כאשר הכוונה של המנגן - וממילא הביטוי שלה בנגינה - שואף לחזור הבייתה. ושוב עם המשפט האחרון שאחרי האחרון.


ב. לחזור דרך הדומיננט והיאדן [הצליל המוביל] - כידוע יש לנו בתאקסים תחנות - המפורסמות שבהן: הצליל הדומיננטי והטון המוביל, או הגוז'לו והיאדן. אנחנו ננגן משפטי סיכום אבל נעצור להתמקד גם במשפטים האלה. אם אנחנו למשל במקאם חיג'אז - אז נעצור בנאווה [סול] וגם בניקריד [דו], שהם הדומיננט והטון המוביל בהתאמה.


ג. להשתמש במקאם נוסף במהלך הירידה. זה מכניס עוד פרק מיוחד לסיפור וגורם לחזרה הבייתה להיות בדרך אחרת ומיוחדת מהדרך בה הלכנו. למשל, אם אנחנו בחיג'אז על רה נוסיף חיג'אז על לה - שיוצרים ביחד את מקאם זירוגלליץ או לעצור בצליל ציר - פיבוט כמו עג'ם על סי במול ולרדת על העג'ם הנמוך ומשם לחזור בהדרגה לחיג'אז דרך צלילים משותפים. אפשרות נוספת וקלה יותר היא להשתמש במקאם ניקריז.


מקווה שעזרנו פה. אם זה סינית וגם אם לא ובא לכם ללמוד עוד אתם מוזמנים להצטרף אלינו ללמידה בכל אחת מהדרכים. למשל - ברשימת התפוצה, אם יש פה מישהו שלא מעודכן.


10 views0 comments

Commentaires


bottom of page